Volg ons:

Kort verblijf

Onder kort verblijf vallen ingrepen die maximaal vier tot vijf dagen duren. De aard van de ingreep brengt dan met zich mee dat de patiënt langer in het ziekenhuis moet verblijven. Bijvoorbeeld omdat er nog een drain of een infuus nodig is of omdat extra pijnstilling moet worden gegeven.

Operaties die vallen onder kort verblijf zijn bijvoorbeeld galblaasoperaties, borstkankeroperaties, grotere schouderoperaties en kruisbandreconstructies.

Na de operatie bekijken we van dag tot dag of de patiënt fit genoeg is om met ontslag te gaan. Vóór ontslag heeft de patiënt eerst een gesprek met de verpleegkundige. Zij geeft zorgadviezen en/of leefregels mee en zorgt dat er de vervolgafspraken zijn gemaakt.

Wist u dat de gemiddelde duur van een ziekenhuisopname nog maar 5,5 dag is in Nederland?

Nieuws
> Patiëntenvereniging ‘De Hart&Vaatgroep’ reikte onlangs wederom het Va... lees meer
> Afgelopen donderdag 26 maart 2015 was daar dan de afscheidsreceptie van Algemeen Chirurg D... lees meer
> Tot 31/12/2014 ontvangt de verzekeraar (en u dus ook) nog 2 rekeningen van een ziekenhuis.... lees meer