Volg ons:

Klinische opname

We spreken van klinische opnames wanneer verwacht wordt dat een patiënt meer dan één week in het ziekenhuis moet verblijven. Het betreft vaak opnames waarbij grotere buikoperaties moeten worden uitgevoerd. Ook bij meer acute opnames - bijvoorbeeld na een ongeval – moet een patiënt soms langere tijd in het ziekenhuis verblijven.

Tijdens een klinische opname loopt de specialist of PA/NP dagelijks visite bij de patiënt. Hierbij kijken we of het herstel volgens verwachting verloopt en of aanpassingen in het gevoerde zorgbeleid noodzakelijk zijn. De PA/NP overlegt hierbij zeer frequent met de behandeld specialist. Het kan zijn dat ook andere specialisten bij het herstel worden betrokken.

Na de operatie bekijken we van dag tot dag of de patiënt fit genoeg is om met ontslag te gaan. Vóór ontslag heeft de patiënt eerst een gesprek met de verpleegkundige. Zij geeft zorgadviezen en/of leefregels mee en zorgt dat er de vervolgafspraken zijn gemaakt.

Nieuws
> Patiëntenvereniging ‘De Hart&Vaatgroep’ reikte onlangs wederom het Va... lees meer
> Afgelopen donderdag 26 maart 2015 was daar dan de afscheidsreceptie van Algemeen Chirurg D... lees meer
> Tot 31/12/2014 ontvangt de verzekeraar (en u dus ook) nog 2 rekeningen van een ziekenhuis.... lees meer